רגשות מעורבים

לרוב אנחנו חווים כמה רגשות במקביל - מיקס של רגשות שמתקיימים בו זמנית ואפילו יכולים להיות מנוגדים אחד מהשני.

למרות הקיום של כמה מהרגשות, לרוב נבטא אותם דרך רגש עיקרי שאותו נתנהג.

אותו ביטוי מבוסס על ההרגל ההתנהגותי שלנו, ביטוי שסיגלנו לעצמנו ולרוב משרת את הצרכים שלנו.

אנחנו לא יכולים לבטל את הרגשות שלנו, אבל כן יכולים לשנות את ביטוי הרגשות.

השלב הראשון הוא לזהות מה אנחנו מרגישים ולהבין את הקשר בין אותם רגשות לבין ההתנהגות.

רק אחרי זה נוכל לשאול את עצמנו אם אנחנו רוצים לשמר את ביטוי הרגש או לשנותו.