מה מניע אותנו לפעולה?

אחד הדברים העיקריים הוא מוטיבציה.


מוטיבציה מתחלקת לשני חלקים


1. מוטיבציה חיצונית -

פעולות שאנחנו עושים כי מישהו אחר ביקש, בשביל לקבל תמורה כלשהי, כדי לרצות מישהו. הרצון שלנו לעשות משהו הוא בשביל תגמול או בשביל להימנע מעונש.


2. מוטיבציה פנימית-

פעולות שאנחנו עושים כי זה עושה לנו כיף לעשות אותם וכי אנחנו רוצים לעשות אותן. אלו פעולות שמביאות אותנו להנאה, לתחושת משמעות, לסיפוק.


אז, איפה נשקיע יותר?

לרוב, נצליח להשקיע יותר במקומות שמונעים מתוך מוטיבציה פנימית.

כי ברגעים של קושי, יהיה לנו הרבה יותר קשה להמשיך ולהתמיד בפעולות שהבסיס שלהם הם מוטיבציה חיצונית.


וביום-יום שלנו, ממה מורכבות הפעולות שאנחנו עושים?

שילוב של שתי סוגי המוטיבציות.

אז אילו מהפעולות שלך מונעות ממוטיבציה פנימית, ואילו פעולות מונעות ממוטיבציה חיצונית?


השלב הראשון, הוא להיות מודעים לאיזו מין מוטיבציה מפעילה אותנו,

הדבר השני הוא לפנות לתרגיל קונפליקט מתוך ערכת ליב Become Yourself

ולהתחיל את היום כמו שצריך.