מה זה רווחה נפשית?

יש הרבה הגדרות שמתארות רווחה נפשית.

אחת מהן היא הפער בין המצב הקיים לבין המצב שאנחנו שואפים להיות בו. ככל שנצמצם את הפער הזה – הרווחה הנפשית שלנו תהיה גבוהה יותר.

בחירה מי אנחנו רוצים להיות והיותנו אקטיביים לכך – מאפשרת לנו להעלות את הרווחה הנפשית שלנו.

ערכת ליב מאפשרת בדיוק את זה. בערכה כלים שנועדו לעזור לנו להגביר רגשות מסוימים או לווסת אחרים - וכך להפוך להיות מי שאנחנו רוצים.