למה זה חשוב שליב ״מבוססת על מחקרים״

אנחנו מוצפים במידע שמתפרסם בכל יום – טכניקות, מומחים וגישות טיפול.

קשה לדעת מתוך כל האפשרויות מה טוב ומה נכון לנו.

בלי המחקרים – לא נדע איזה מבין השיטות שמציעים לנו באמת מיטיבות איתנו ויעילות.


באופן טבעי כל אחד מאיתנו יתחבר לנושאים אחרים ולגישות שונות.

וגם לא לכולנו זה חשוב שבדקו את אותה גישה כל עוד היא עוזרת לנו.


אבל עד שאנחנו מחליטים לעצור רגע ולהתמקד בעצמנו ובהתפתחות שלנו -

כדאי להיעזר בדברים שכבר הוכחו כטובים ויעילים.


ברור שלקרוא מאמרים ומחקרים לא מתאים לכל אחד, וכאן בדיוק ליב נכנסת לתמונה.

התרגילים של ליב הם תוצאה של מחקר אקדמי -

את אותו מחקר שהוכח אנחנו הופכים לתרגיל פרקטי שכל אחד יכול להתנסות באופן עצמאי וליישם בעצמו.

ובדרך זו, מאפשרים לכל אחד לשפר את הרווחה הנפשית.