האם כל רגש הוא טוב?

בגדול, כן.


אנחנו לפעמים מחלקים את הרגשות שלנו לטובים ולא טובים,

חיוביים ושליליים,

בהתאם לאופן שהם גורמים לנו להרגיש.


בגלל שרגשות כמו כעס, פחד, דאגה - הם רגשות שלא נעימים לנו לחוות,

הגיוני שנתפוס אותם ככאלה.


אבל אולי נכון להתייחס לרגשות שלנו מזוית אחרת

ולשאול - מה הם מנסים ללמד אותנו על עצמנו.


כל רגש מסמן לנו משהו.

רגשות ״שליליים״ נועדו לשמור עלינו,

לגרום לנו לעוררות, ולגונן על הביטחון שלנו.


לדוגמה,

פחד נועד לשמור עלינו מסכנות,

כעס מתריע לנו על חוסר צדק שנעשה כלפינו.


בערכת Become Yourself התרגילים מחולקים לפי רגשות.

כל תרגיל מתחיל עם הסבר על הרגש בשביל שקודם כל נבין מה תפקידו.

רק אז נוכל להתמודד עם אותם רגשות

ולנהל את העולם הרגשי שלנו בהתאם.