The Art of Well-Being

ליב מציעה דרך חדשה ומהנה לשפר את הרווחה הנפשית ומערכות היחסים - עם עצמנו והסביבה. 

הערכות והמשחקים שלנו מציעים כלים מבוססי מחקר להתמודדות עם מגוון הרגשות שכולנו חווים.